Harambee Polska

Fundacja Harambee Polska jest organizacją zajmującą się pomocą mieszkańcom Kenii na wielu płaszczyznach od 2013 roku. Nasze działania docierają w najdalsze i najuboższe regiony tego kraju, a nasi wolontariusze niosą pomoc medyczną, edukacyjną, a także wspierają budowy placówek oświaty oraz kościołów. Udało nam się już dostarczyć niezbędny sprzęt medyczny do szpitali w całym kraju oraz zbudować salę operacyjną, wyremontować sale do nauki, zbudować szkołę, czy też pompę wodną. W ubiegłych latach Fundacja Harambee koordynowała także działanie projektu Leczymy z Misją. Na chwilę obecną zajmujemy się 4 projektami:

  • misja medyczna w szpitalu w Wambie prowadzona przez polskich lekarzy
  • Journey Through the Savannah- coroczne wyjazdy do Ololungi, w której wolontariusze remontują miejscową szkołę, dobudowują kolejne budynki, a także edukują dzieci
  • młodzieżowy wolontariat, w trakcie którego młodzież z Polski udaje się w różne miejsca w Kenii, aby budować szkoły, kościoły, czy też sadzić lasy.
  • akcja stypendialna dla najzdolniejszych dzieci z biednych regionów Kenii.

W języku swahili harambee oznacza „wszyscy razem”, a filia w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu charytatywnego mającego na celu wsparcie Afryki. W przyszłości Fundacja Harambee Polska planuje objąć swoją pomocą także inne szpitale w Afryce Subsaharyjskiej, aby rozszerzać dostęp do opieki medycznej oraz poprawiać jej jakość. Dodatkowo, polska filia będzie włączać się w międzynarodowe przedsięwzięcia i projekty organizowane przez Harambee International.

Początki

Impulsem do założenia Fundacji Harambee Polska była podróż kilku wolontariuszy do Kenii. Niesamowita wyprawa, która pokazała jak ogromne są potrzeby mieszkańców Afryki Wschodniej, przerodziła się w chęć niesienia pomocy i poprawienia warunków życia tam panujących.

Historia fundacji zazębiła się z historią szpitala Muthale  w 2013 roku, gdy doktor Jacek Pytel wraz ze swoim synem Wojtkiem, studentem medycyny, udali się do szpitala na zaproszenie tamtejszego biskupa, Anthony’ego Muherii. Pierwsi Polacy spędzili w szpitalu ponad miesiąc, przeprowadzając operacje, przyjmując pacjentów i starając się zrozumieć specyfikę tego miejsca. Bardzo szybko doszli do wniosku, że szpital potrzebuje znacznie bardziej kompleksowej pomocy niż ta, którą mogli oni zapewnić przez miesiąc swojego pobytu na miejscu. Intensywne poszukiwania rąk do pracy zaowocowały zaangażowaniem w projekt trójki studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Wojtka, Marcina i Mikołaja. Wspólnymi siłami skompletowali oni kontener pełen sprzętu medycznego, o szacowanej wartości ćwierć miliona złotych, który został wysłany drogą morską do szpitala, diametralnie zmieniając jakość opieki medycznej na miejscu. Wojtek, Marcin i Mikołaj również odwiedzili  szpital, pracując tam przez ponad dwa miesiące w 2015 roku, podczas których pogłębili relacje między naszą Fundacją a Muthale.

Harambee Africa International

Międzynarodowa organizacja związana z katolicką organizacją Opus Dei założona w 2002 r. przez biskupa Alvaro del Portillo Wspiera wiele programów edukacyjnych i społecznościowych w Afryce Subsaharyjskiej. Dzięki zebranym funduszom udało wykształcić się setki młodych Afrykańczyków, stworzyć godne warunki nauki, wesprzeć i wyszkolić kadrę nauczycielską wspomóc życie kulturowe i społecznym poprzez 56 projektów w 18 krajach.

Pomoc w większości przypadków to wsparcie lokalnych organizacji. Linda Corbi, koordynator akcji Harambee International, zauważa że:

„Wszystkie projekty są realizowane przez lokalne organizacje afrykańskie. Afrykanie są w stanie sami rozwiązać własne problemy. Potrzebują jedynie pomocy polegającej na podtrzymaniu tych ludzi, którzy już pracują dla rozwoju kontynentu.

Poniżej znajdują się wybrane projekty zrealizowane w różnych krajach Afryki:

  • Nairobi, Kenia: Outreach Program w Centrum Kimlea – kursy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
  • Sudan: Dokształcanie zawodowe młodzieży oraz kobiet pochodzących z południa kraju, którzy zbiegli ze swoich domów z powodu wojny domowej;
  • Sudan: Vocational Training Center;
  • Madagaskar: warsztaty rzemiosła, udoskonalające technikę i organizację pracy mające na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki;
  • Kongo: budowa obiektów sanitarnych i utworzenie służby higienicznej na obszarach wiejskich w okolicach Kinszasy

Projekt Harambee Polska został uznany jako bardzo ważny w strukturach międzynarodowych. Pierwszy etap ma na celu poprawę dostępu do służby zdrowia a także jakości świadczonych usług w dwóch wybranych szpitalach. Z końcem 2019 roku Harambee International uruchomiło międzynarodową platformę wolontariacką, która posłuży do lepszej koordynacji wolontariatu studentów i innych osób dobrej woli.

http://www.harambeeinternationalvolunteering.org/

Dzięki pomocy darczyńców wyżej wymienione programy pozwalają pomagać w Afryce i dla Afryki.