W ramach swoich działań Fundacja Harambee Polska chce wspierać edukację potrzebujących dzieci na terenie Kenii. Miejscowość objęta opieką fundacji to Nyabondo, które znajduje się ok 20km od Jeziora Wiktorii. Widząc potrzebną w tym regionie pomoc zdecydowaliśmy się podjąć konkretne kroki we wsparciu sześciu szkół:

  • Nyabondo Boys Primary
  • Nyabondo Girls Primary
  • Sigoti Girls (liceum żeńskie)
  • Nyabondo Boys Highschool
  • St. Martin Deppores Special School (szkoła podstawowa specjalna)
  • St. George Special School (liceum specjalne)
Sigoti Girls Highschool

Sigoti Girls Highschool

Zakres działalności

Jedną z najważniejszych myśl jaką chce spełniać Fundacja jest rozsądna pomoc. Często powtarzamy, że staramy się dawać wędkę, a nie rybę. Dlatego przy wspieraniu szkół staramy się zachować profesjonalizm i zrozumienie tamtejszej sytuacji otoczone dużą wrażliwością na zauważone problemy. Dlatego środki z funduszu są przeznaczane między innymi bezpośrednio na stypendia pokrywające koszty nauki dla uczniów wybranych przez dyrekcję szkół we współpracy z przedstawicielami Harambee. Zdecydowaną większość potencjalnych stypendystów poznali osobiście wolontariusze podczas prac wolontaryjnych na terenie Nyabondo.

Choć koszt rocznej edukacji to ok. 500$, to wciąż jest bardzo duża ilość rodzin, dla których taki wydatek przekracza ich możliwości.  Niestety szkoły borykają się ze znacznie większą ilością problemów niż brak środków na stypendia socjalne. Wśród nich są często niewystarczające wyposażenie, co w przypadku szkół specjalnych powoduje bardzo duże utrudnienia – brak kul, czy wózków inwalidzkich często uniemożliwia uczniom poruszanie się po terenie szkoły. Niejednokrotnie dzieci z ubogich rodzin lub te, które ich w ogóle nie mają nie mogą sobie pozwolić na podstawowe środki takie jak proszki do prania, czy ciepły posiłek.

Chcąc zwiększyć szansę na lepsze jutro wielu osieroconych i ubogich dzieci Fundacja Harambee Polska powołała Fundusz Pomocy Dzieciom w Edukacji, z którego środki będą przekazywane bezpośrednio na potrzeby szkół i uczniów ze współpracujących placówek.

 

Jak pomóc?

Pomóc można w każdej chwilii! Fundusz funkcjonuje przez cały rok. Koszty rocznego czesnego czesnego we wspomnianych szkołach wahają się pomiędzy 40tys. a 50tys. KSH (czyli ok 400-500$). Przlewy można kierować na specjalne konto bankowe Funduszu:

86 1050 1025 1000 0090 8076 6158

Fundacja Harambee-Polska: Fundusz Pomocy Dzieciom w Edukajcji
ul. Stefana Jaracza 6/25A
00-378 Warszawa

Gdyby Państwo byli zainteresowani wsparciem działalności Fundacji poprzez rozpromowanie jej podczas organizowanego wydarzenia, zaproszeniem na nie wolontariuszy, wsparciem technicznym różnych akcji organizowanych przez Fundację, czy wsparciem w zupełnie inny sposób – prosimy o kontakt.