Harambee Africa International

Międzynarodowa organizacja związana z katolicką organizacją Opus Dei założona w 2002 r. przez biskupa Alvaro del Portillo  Wspiera wiele programów edukacyjnych i społecznościowych w Afryce Subsaharyjskiej. Dzięki zebranym funduszom udało wykształcić się setki młodych Afrykańczyków, stworzyć godne warunki nauki, wesprzeć i wyszkolić kadrę nauczycielską wspomóc życie kulturowe i społecznym poprzez 56 projektów w 18 krajach.

 ­

Pomoc w większości przypadków to wsparcie lokalnych organizacji. Linda Corbi, koordynator akcji Harambee International, zauważa że:

„Wszystkie projekty są realizowane przez lokalne organizacje afrykańskie. Afrykanie są w stanie sami rozwiązać własne problemy. Potrzebują jedynie pomocy polegającej na podtrzymaniu tych ludzi, którzy już pracują dla rozwoju kontynentu.

Poniżej znajdują się wybrane projekty zrealizowane w różnych krajach Afryki:

  • Nairobi, Kenia: Outreach Program w Centrum Kimlea – kursy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
  • Sudan: Dokształcanie zawodowe młodzieży oraz kobiet pochodzących z południa kraju, którzy zbiegli ze swoich domów z powodu wojny domowej;
  • Sudan: Vocational Training Center;
  • Madagaskar: warsztaty rzemiosła, udoskonalające technikę i organizację pracy mające na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki;
  • Kongo: budowa obiektów sanitarnych i utworzenie służby higienicznej na obszarach wiejskich w okolicach Kinszasy

Projekt Harambee Polska został uznany jako bardzo ważny w strukturach międzynarodowych. Pierwszy etap ma na celu poprawę dostępu do służby zdrowia a także jakości świadczonych usług w dwóch wybranych szpitalach (Muthale, Mutomo). Dodatkowo Harambee Polska tworząc projekt Leczymy z Misją organizuje wymianę studentów, którzy pomagając we wspomnianych szpitalach podnoszą swoje kwalifikacje oraz w realny sposób pomagają w Afryce.

Dzięki pomocy darczyńców wyżej wymienione programy pozwalają pomagać w Afryce i dla Afryki.