Darowizny prosimy kierować na poniższy numer konta:

Fundacja Harambee Polska
ul. Sejmu Czteroletniego 2/117
02-972 Warszawa

58 1050 1025 1000 0090 3076 6654