Projekt mający na celu polepszenie warunków życia codziennego i edukacji dzieci ze szkoły Ololulunga Vision Academy w Kenii. W ramach projektu chcemy pomóc w odbudowie lokalnej szkoły a także przeprowadzić kursy edukacyjne i warsztaty dla uczniów. Pierwszym etapem projektu będzie wolontariat, który odbędzie się w roku 2018.

W maju 2017 roku polecieliśmy do Kenii do wioski Olololunga położonej 250 km od Nairobi, w celu zrealizowania filmu dokumentalnego. Spędziliśmy w wiosce Masajskiej ponad miesiąc, poznając lokalną społeczność szkoły i jej obyczaje. Pokazując w naszym filmie historię młodego rodzeństwa Yasii i Johna, uświadamiamy sobie, że ich życie jest zupełnie inne niż nasze, Europejczyków. Nasi bohaterowie pochodzą z bardzo ubogiej rodziny, mieszkają w ekstremalnie złych warunkach, codziennie pokonują do szkoły 6 km w jedną stronę. Czy nieznośny upał, czy męczący deszcz, niezależnie od pogody, każdego dnia pokonują tę drogę. Te ambitne i inteligentne dzieci mają w sobie ogromną siłę, żeby pokonywać słabości i się uczyć. Mają plany na przyszłość i chęć lepszego życia. Ale wiedzą, że nie tylko mogą skupiać się na tym. Jest przecież ich rodzina i codzienne obowiązki, bez których nie mogliby zaspokajać codziennych potrzeb.

W szkole, do której uczęszczają nasi bohaterowie jest mnóstwo dzieci, które oczekują na pomoc. Znacząca ich część nie ma rodziców ani rodzin, są porzucone przez najbliższych i zdane na innych ludzi.

Naszym zadaniem jest pomagać im na miejscu. Zajmiemy się renowacją klas, wspólnie zrobimy nowe tablice, ławki, oświetlenie w klasach, bramki piłkarskie. Skupimy się również na nauce, odkrywaniu radości z plastyki, rzeźbiarstwa czy sportu. Chcemy ich zachęcać do tego żeby odkrywali w sobie talenty, uczyć ciekawych technik artystycznych i muzycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłości Zachęcamy wszystkich do wsparcia nas w tym dobrym projekcie, by uczniowie tej szkoły mieli szansę na godną edukację, a tym samym żeby poznały na czym polega rzeczywista i bezinteresowna pomoc od drugiego człowieka.

Młodzi lekarze w Wambie

Historia

Historia tego szpitala zaczęła się w latach 60. Do Wamba, niewielkiego miasta, liczącego około 4,5 tysięcy mieszkańców, dotarły wtedy siostry zakonne i zbudowały szkołę podstawową oraz przychodnię. W 1969 r. dołączył do nich doktor Silvio Prandoni, włoski chirurg, który postanawia wybudować jeszcze szpital. Na początku lat 70., za pieniądze zaprzyjaźnionych przyjaciół z Włoch, powstaje tu, jak na warunki Kenii, olbrzymi kompleks. Szpital wyposażony zostaje w nowoczesny sprzęt. Pracują w nim charytatywnie lekarze – głównie Włosi. Szpital ma coraz więcej pacjentów – powstaje zatem szkoła pielęgniarska.

Harambee w Wambie

We wrześniu 2017 roku trójka młodych lekarzy rezydentów specjalizujących się w chirurgii pod kierownictwem prof. Jerzego Sieńko pracowała w szpitalu misyjnym w środkowej Kenii w miejscowości Wamba. Po powrocie do Polski nawiązała się współpraca z Fundacją Harambee Polska.

Współpraca ze szpitalem w Wambie jest kontynuowana. Po zakończeniu misji lekarskiej w roku 2017 dr Jacek i prof. Jerzy postanowili zrealizować całoroczną i ciągłą pomoc medyczną z Polski. We wrześniu 2019 roku, lekarze rezydenci, w asyście prof. Jerzego Sieńko i dr Jacka Pytla zainaugurowali całoroczny wolontariat lekarski w Wambie. Szpital jest nam dobrze znany, jego najpilniejsze potrzeby również, a są to przede wszystkim braki w materiałach medycznych i ogromne zapotrzebowanie na pracę ortopedy, okulisty, stomatologa i ginekologa. Dlatego projekt Wamba 2019 można krótko opisać jako „4x4x4”. Czterech lekarzy, czterech różnych specjalności pracuje na miejscu przez cztery tygodnie, niosąc miejscowym pacjentom najpilniejszą pomoc i opiekę. To właśnie oni, lekarze rezydenci są głównymi uczestnikami tego programu. Ich zaangażowanie zaczyna się na kilka i więcej tygodni przed wyjazdem. Poszukiwanie osób, które wesprą zakup biletów lotniczych dla nich oraz materiałów medycznych, które będą mogli zabrać ze sobą w darze. Nasi wolontariusze rozumieją rozmiar potrzeb tamtejszego szpitala. Muszą się oczywiście przygotować osobiście – dokumenty, szczepienia, wyjazd na miesiąc – jest oczywiste, że to wymaga przychylności pracodawcy i zgody najbliższych. Potem jest etap kilkunastogodzinnej podróży, ale to właśnie w tym momencie zaczyna się niesamowita przygoda utkana z ciężkiej pracy, ale i wielkiej satysfakcji osobistej.

W styczniu 2019r. po profesor Jerzy Sieńko wraz z asystentem dr Robertem Stasiukiem i prezesem Fundacji Harambee Polska dr Jackiem Pytlem przebywali w Kenii wizytując kilka szpitali. Po konsultacji z arcybiskupem Anthonym Muherią zapadła decyzja o Polskiej Pomocy Medycznej w Wambie w oparciu o Fundację Harambee – Polska.

Zrekrutowaliśmy ponad 60 młodych lekarzy: rezydentów ortopedii, ginekologii, okulistyki i stomatologii, którzy przez cały rok i miejmy nadzieję dłużej będą pracować charytatywnie w szpitalu w Wambie. Lekarze będą zmieniać się co 4 tygodnie. Pierwsza grupa lekarzy rozpoczęła pracę w połowie września. Ekipy lekarzy będą wymieniać się w połowie każdego miesiąca.

Nasze marzenia są wielkie.

Marzymy o polskiej placówce w szpitalu w Wambie oraz o umożliwieniu młodym lekarzom wyjazdu i pracy tam, gdzie mogą pomóc wiele i gdzie ich praca i doświadczenie będą skierowane ku najbardziej potrzebującym.

Wolontariat Studencki

Historia wolontariatu młodzieżowego sięga 2017 roku, kiedy 4 Polaków wraz z 3 Hiszpanami pracowało na rzecz lokalnej społeczności w miejscowości Nyagondo, w zachodniej Kenii. W trakcie prawie miesięcznego wyjazdu udało im się posadzić las, wytyczyć nową drogę, pomalować wiele budynków, a także wspomagać budowę kuchni dla miejscowej ludności. Wolontariusze mieli także okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Kenii, organizować turnieje sportowe dla dzieci oraz aktywnie uczestniczyć w życiu.

W 2018, kolejna grupa udała się na wschód Kenii, aby w wiosce Bamba zbudować szkołę podstawową. Projekt udało się zrealizować przy pomocy młodzieży z Irlandii i Włoch. Nasi wolontariusze pracowali codziennie po 8 godzin, po czym poświęcali się zabawie z dziećmi lub potrzebującym rodzinom w okolicy.

W roku 2019 wolontariusze, którzy udali się do miejscowości Nyabondo, w zachodniej Kenii, pomagali przy budowie kościoła. Młodzieży udało się zbudować podłogę oraz część ścian, a pozostała część zostanie skończona przez kolejną grupę w 2020 roku. Podczas wyjazdu do Nyabondo udało się nawiązać współpracę ze szkołami nad programem stypendialnym.