Leczymy z Misją pojawiło się na stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej.Naczelna-Izba-Lekarska
Jesteśmy jest jedną z dwóch polskich inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy medycznej mieszkańcom Afryki, a które w ostatnim czasie otrzymały patronat honorowy NIL.

Oto fragment listu, który otrzymaliśmy od Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana Macieja Hamankiewicza:

“Studencki projekt ‘Leczymy z Misją’, którego celem jest wsparcie szpitali misyjnych w Kenii, zasługuje na szczególne uznanie. Życzę powodzenia
w organizacji wydarzenia oraz nieustającej pasji w realizacji kolejnych wartościowych dla środowiska lekarskiego przedsięwzięć”.

Wsparcie tak ważnej w środowisku lekarzy instytucji jest dla nas szczególnie istotne i motywuje nas do dalszej pracy.
Naczelnej Izbie Lekarskiej dziękujemy za pomoc!