Początki

Impulsem do założenia Fundacji Harambee Polska była podróż kilku wolontariuszy do Kenii. Niesamowita wyprawa, która pokazała jak ogromne są potrzeby mieszkańców Afryki Wschodniej, przerodziła się w chęć niesienia pomocy i poprawienia warunków życia tam panujących.

Historia fundacji zazębiła się z historią szpitala Muthale  w 2013 roku, gdy doktor Jacek Pytel wraz ze swoim synem Wojtkiem, studentem medycyny, udali się do szpitala na zaproszenie tamtejszego biskupa, Anthony’ego Muherii. Pierwsi Polacy spędzili w szpitalu ponad miesiąc, przeprowadzając operacje, przyjmując pacjentów i starając się zrozumieć specyfikę tego miejsca. Bardzo szybko doszli do wniosku, że szpital potrzebuje znacznie bardziej kompleksowej pomocy niż ta, którą mogli oni zapewnić przez miesiąc swojego pobytu na miejscu. Intensywne poszukiwania rąk do pracy zaowocowały zaangażowaniem w projekt trójki studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Wojtka, Marcina i Mikołaja. Wspólnymi siłami skompletowali oni kontener pełen sprzętu medycznego, o szacowanej wartości ćwierć miliona złotych, który został wysłany drogą morską do szpitala, diametralnie zmieniając jakość opieki medycznej na miejscu. Wojtek, Marcin i Mikołaj również odwiedzili  szpital, pracując tam przez ponad dwa miesiące w 2015 roku, podczas których pogłębili relacje między naszą Fundacją a Muthale.

W tym roku nasza działalność objęła kolejny szpital misyjny w regionie Kitui – szpital Mutomo.  Obecnie pracujemy nad wysłaniem następnego kontenera ze sprzętem, który pokryje potrzeby obu szpitali, jak również nad budową nowoczesnej pompy wodnej, która zapewni szpitalom dostęp do czystej wody niezależnie od pory roku. W planach mamy także budowę sali operacyjnej, która umożliwi operowanie tamtejszych pacjentów w akceptowalnych warunkach, jednocześnie ograniczając powikłania pooperacyjne.

Wierzymy, że działalność Fundacji w znaczący sposób poprawi warunki życia i jakość opieki medycznej w regionach objętych naszym projektem, a praca wolontariuszy umożliwi uratowanie wielu istnień i trwale przyczyni się do zapewniania pomocy lekarskiej mieszkańcom Kenii.

Harambee Polska

Działalność Fundacji obejmuje pomoc placówkom medycznym i oświatowym w Kenii. Naszym głównym celem jest poprawa dostępu do służby zdrowia oraz podwyższenie jakości opieki medycznej w szpitalach Muthale i Mutomo.  Staramy się zrealizować tę misję poprzez wysyłkę sprzętu medycznego oraz realizację projektów inwestycyjnych obejmujących m.in. budowę sali operacyjnej, pompy wodnej oraz zapewnienie dostępu do gazów medycznych w szpitalach.

Ważną częścią Fundacji jest projekt Leczymy z Misją, w ramach którego wolontariusze – studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kompletują sprzęt, który zostanie wysłany do kenijskich szpitali, a także sami wyjeżdżają do Muthale i Mutomo, aby na miejscu dbać o dobre zagospodarowanie zebranego sprzętu, dzielić się swoją wiedzą na temat jego użytkowania i pomagać tamtejszym lekarzom i pielęgniarkom w ich codziennej pracy. Wyjazd jest dla naszych wolontariuszy możliwością niesienia realnej pomocy, jak również okazją do samokształcenia, zdobywania doświadczenia i praktycznej wiedzy, która z pewnością zaowocuje w ich przyszłej pracy jako lekarze w Polsce.

W języku swahili harambee oznacza „wszyscy razem”, a filia w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu charytatywnego mającego na celu wsparcie Afryki. W przyszłości Fundacja Harambee Polska planuje objąć swoją pomocą także inne szpitale w Afryce Subsaharyjskiej, aby rozszerzać dostęp do opieki medycznej oraz poprawiać jej jakość. Dodatkowo, polska filia będzie włączać się w międzynarodowe przedsięwzięcia i projekty organizowane przez Harambee International.

Harambee Africa International

Międzynarodowa organizacja związana z katolicką organizacją Opus Dei założona w 2002 r. przez biskupa Alvaro del Portillo Wspiera wiele programów edukacyjnych i społecznościowych w Afryce Subsaharyjskiej. Dzięki zebranym funduszom udało wykształcić się setki młodych Afrykańczyków, stworzyć godne warunki nauki, wesprzeć i wyszkolić kadrę nauczycielską wspomóc życie kulturowe i społecznym poprzez 56 projektów w 18 krajach.

Pomoc w większości przypadków to wsparcie lokalnych organizacji. Linda Corbi, koordynator akcji Harambee International, zauważa że:

„Wszystkie projekty są realizowane przez lokalne organizacje afrykańskie. Afrykanie są w stanie sami rozwiązać własne problemy. Potrzebują jedynie pomocy polegającej na podtrzymaniu tych ludzi, którzy już pracują dla rozwoju kontynentu.

Poniżej znajdują się wybrane projekty zrealizowane w różnych krajach Afryki:

  • Nairobi, Kenia: Outreach Program w Centrum Kimlea – kursy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
  • Sudan: Dokształcanie zawodowe młodzieży oraz kobiet pochodzących z południa kraju, którzy zbiegli ze swoich domów z powodu wojny domowej;
  • Sudan: Vocational Training Center;
  • Madagaskar: warsztaty rzemiosła, udoskonalające technikę i organizację pracy mające na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki;
  • Kongo: budowa obiektów sanitarnych i utworzenie służby higienicznej na obszarach wiejskich w okolicach Kinszasy

Projekt Harambee Polska został uznany jako bardzo ważny w strukturach międzynarodowych. Pierwszy etap ma na celu poprawę dostępu do służby zdrowia a także jakości świadczonych usług w dwóch wybranych szpitalach (Muthale, Mutomo). Dodatkowo Harambee Polska tworząc projekt Leczymy z Misją organizuje wymianę studentów, którzy pomagając we wspomnianych szpitalach podnoszą swoje kwalifikacje oraz w realny sposób pomagają w Afryce.

Dzięki pomocy darczyńców wyżej wymienione programy pozwalają pomagać w Afryce i dla Afryki.